bil

VI KØRER PÅ KVALITET

VELKOMMEN TIL HILLERØD DÆKCENTER

daaek

VI KØRER PÅ KVALITET

VELKOMMEN TIL HILLERØD DÆKCENTER

mootor

VI KØRER PÅ KVALITET

VELKOMMEN TIL HILLERØD DÆKCENTER

aabent brev til motor magasinet

ÅBENT BREV TIL MOTOR-MAGASIN

Dækbranchen er enig. Kvalitet betaler sig, også når det gælder dæk
Foranlediget af artiklerne i Motor-magasinet de seneste to uger omkring nye vs. nedslidte dæk, føler vi os i Dækbranchen Danmark foranlediget til at komme med dette indlæg. Ifølge Motor-magasinet skulle størstedelen af branchen være gået i ”flyverskjul” og i ”tænkeboks”, ja nærmest være lammet af chok over ”genskrivningen af dækkenes grundlov”, som Flemming Haslund udtrykker det. Store ord fra et brancheblad som vi hidtil har opfattet som et samlende og seriøst medie for autobranchens aktører.

I dækbranchen havde vi ikke kendskab til artiklen, før den blev bragt i bladet, og derfor er det naturligt, at vi har måtte bruge tid til at forstå budskabet og sammenhængen. Artiklen er jo resultatet af et seminar, som et af dækbranchens væsentlige medlemmer har gennemført. Set i bakspejlet havde vi fundet det naturligt, om vi i branchen havde haft lejlighed til at læse artiklen, inden den blev trykt, – i hvert fald hvis Motor-magasinet havde forventninger om, at vi skulle sidde parat med seriøse og velovervejede kommentarer, noget som ligger os meget på sinde, når vi udtaler os. Det er vel dybest set det der er formålet med bladets ”Branchepanel”, som i hver eneste nummer er anført som et redskab til ”at styrke sammenholdet, og ikke mindst sikre en optimal dialog i autobranchen”. Hvor blev det lige af?

Tilbage til artiklen i Motor-magasinet d. 19/5. ”Slid dækkene ned” står der på forsiden. ”Om mønsterdybden er 1,6 eller 3,0 mm gør ingen forskel.” Budskabet gentages i artiklens overskrift på side 8. I artiklen kan man dog også læse, at det naturligvis kun gælder på tør vej, og ikke på våd. Dæk med mønster bremser kortest på våd vej, dæk med minimummønster bremser kortest på tør vej. Vi forstår ikke, hvorledes denne ”sandhed” kan overraske Flemming Haslund, som vi ellers betragter som en seriøs journalist med god indsigt i dæk. Efter vores opfattelse er Michelins dagsorden at påvise at det betaler sig at købe gode dæk, og at gode dæk er bedre en discountprodukter – også selvom dækkene er slidt ned til 3,0 mm eller 1,6 mm. Dette fremgår også tydeligt af en illustration i artiklen. Dette budskab kan vi da kun bakke op omkring i dækbranchen. Lovens minimumskrav er i øvrigt stadig 1,6 mm, men i mange lande er kravet til mønsteret skærpet på vinterdæk, hvilket ikke er noget branchen har dikteret, men derimod de respektive landes myndigheder.

I opfølgningsartiklen i Motor-magasinet d. 26/5, fokuseres der meget på FDM’s begejstring, ja ifølge Motormagasinet skulle der nærmest udspille sig jubelscener hos FDM. Sandheden er at FDM, som i øvrigt deltog i samme seminar som Motor-magasinet, synes at Michelins udmelding er interessant, men på nuværende tidspunkt ikke finder anledning til at ændre på deres anbefaling om 3 mm mønsterdybde. FDM’s samlede kommentar kan findes på deres hjemmeside.

Og jo, vi tænker så det knager. Men tankerne kredser nu mest om, hvad motivet for Motor-magasinet har været for at starte denne sag op som en forsidehistorie. I sidste ende er der ikke meget nyt kød på sagen, som vi derimod opfatter som en bekræftelse af gammelkendte sandheder. Kvalitet betaler sig, også når det gælder dæk. Det havde været en mere passende overskrift.